Skip Navigation LinksLaw-Master's-Program-(Turkish-with-Thesis)

Hukuk Yüksek Lisans Programı (Türkçe Tezli)

Derece: LL.M.
Süre (Yıl): 1 - 2
Dil: Türkçe

Hukuk Fakültesi 2000 yılından beridir Kamu Hukuku, Özel Hukuk ve Uluslararası Hukuk (Avrupa Birliği Hukuku ve İnsan Hakları Hukuku) adı altında üç farklı yüksek lisans programıyla hukukun farklı alanlarında uzmanlaşmak isteyen adaylar için lisansüstü düzeyde eğitim olanakları sunmaktadır. Fakülte tarafından sunulan diğer uzmanlık alanları aşağıdaki gibidir.

Özel Hukuk: Medeni Hukuk, Haksız Fiiller Hukuku, Sözleşmeler Hukuk veya Medeni Usul Hukuku. Kamu Hukuku: Ceza Hukuku, İdare Hukuku, Anayasa Hukuku, Genel Kamu Hukuku veya Hukuk Felsefesi. Uluslararası Hukuk: Avrupa Birliği Hukuku, İnsan Hakları ve Devletler Umumi Hukuku.

2010 yılı itibarıyle Hukuk Fakültesi lisansüstü programları 45 mezun vermiştir. Tam zamanlı Fakülte akademisyenlerinin yanısıra Ankara, Bilkent, Yeditepe, Galatasaray, Kültür ve Uludağ Üniversitelerinden gelen seçkin akademik kadro Hukuk Fakültesi bünyesinde eğitim vermektedir. Fakülte programları ve akademik kadro hakkında daha fazla bilgiye Fakülte internet sayfasından (http://hukuk.emu.edu.tr) ulaşılabilir.

Kayıt - Kabul Koşulları

Hukuk Fakültesi lisansüstü programlarına başvuracak adayların Hukuk alanında edinilmiş lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Kamu Yönetimi ve Uluslararası İlişkiler alanlarından mezun olan adaylar Fakülte Kurulu kararına bağlı olarak programlara kabul edilebilirler. Tercih edecekleri araştırma alanlarına göre bu durumda olan adaylardan Bilimsel Hazırlık Programını başarı ile tamamlamaları beklenir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı adaylardan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (ALES) eşit ağırlıklı puan bölümünden 100 üzerinden en az 55 puan almaları gerekmektedir. Başvuru sahiplerinin programları takip edebilecek seviyede Türkçe bilgisine sahip olmaları beklenir.

Araştırma Alanları

Özel Hukuk: Medeni Hukuk, Borçlar Hukuku, İş Hukuku, Devletler Özel Hukuku, Ticaret Hukuku, Medeni Usul Hukuku

Kamu Hukuku: Ceza Hukuku, Anayasa Hukuku, İdare Hukuku

Uluslararası Hukuk: Devletler Umumi Hukuku, Avrupa Birliği Hukuku, Avrupa Birliği ve İnsan Hakları Hukuku, İnsan Haklarının Genel Teorisi

İletişim

Tel: +90 392 630 1171 / 1644
Faks: +90 392 365 4910
E-posta: hukuk.info@emu.edu.tr
Web: http://hukuk.emu.edu.tr


Derece: LL.M.
Süre (Yıl): 1 - 2
Dil: Türkçe
Ders Kodu Ders Adı Kredi Ders Saati (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta)
LAW 500 Yüksek Lisans Tezi - - -
REQ1 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ2 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ3 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ4 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ5 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ6 Zorunlu Ders 3 3 -
REQ7 Zorunlu Ders 3 3 -
LAW 598 Seminer - - -

Öğrenci Seçme, Yerleştirme ve Burs Sistemi

Sadece 2020–2021 Akademik Yılı için DAÜ programlarına sınavsız olarak yerleştirilecek ve burs alacak öğrenciler için başvuru sistemi.

Bilgi Sayfası

Uluslararası Öğrenciler & GCE

Bu sistem yalnızca uluslararası öğrenciler ve GCE ile başvuracak KKTC vatandaşı öğrenciler içindir.

https://applyonline.emu.edu.tr/undergrad

Kurum Dışı Yatay Geçiş

DAÜ dışındaki üniversitelerden geçiş yapmak isteyen öğrenciler için başvuru sistemi.

http://applyonline.emu.edu.tr/yataygecis/

Lisansüstü

Master ve doktora programlarına başvuru sistemi.

Lisansüstü Programlara Başvuru