Bir Hint düşünürü, “gerçek eğitim insana düşünmeyi öğretir” demektedir. Yine yazar Mark Twain, “eğitim kafayı şekillendirmek içindir, belleği bilgiyle doldurmak için değildir” der.

Doğu Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi 16.03.2013 Tarihinde Avrupa Hukuk Fakülteleri Birliği (European Law Faculties Association - ELFA) Tam Üyesi Olmuştur

 

Okunması Önerilen Mahkeme Kararları

 

rumu.org.tr/Defaulz.asp" target="_blank">