Skip Navigation LinksKitaplar

Kitaplar


YazarEser Adı

Yayınlandığı Yer ve Yıl

Prof. Dr. Turgut TurhanOrtographiam, Kültür/ Sanat YazılarıAnkara, 2021
Prof. Dr. Turgut Turhan80 Pişmiş Kuruyemişİstanbul, 2017
Prof. Dr. Turgut TurhanKıbrıs MakaleleriLefkoşa, 2012
Prof. Dr. Turgut TurhanAda Yazıları (2007‐2009)Ankara, 2010
Prof. Dr. Turgut Turhan/Prof. Dr. Feriha Bilge Tanrıbilir

Vatandaşlık Hukuku (4. Baskı)

Ankara, 2017

Prof. Dr. Turgut TurhanAvrupalı Üniversite, Yüksek Öğretimde Yönelimler/EğilimlerGazimağusa, 2008
Prof. Dr. Turgut TurhanAnnan Plânı'nın Vatandaşlığa İlişkin DüzenlemeleriGazimağusa, 2003
Prof. Dr. Turgut TurhanKKTC Yurttaşlık HukukuAnkara, 2002
Prof. Dr. Turgut Turhan, Prof. Dr. Rıfat Erten, Doç. Dr. Sedat Sirmen, Doç. Dr. Gülüm Bayraktaroğlu

Ticari Tahkimi Düzenleyen Temel Metinler

Ankara, 2001

Prof. Dr. Turgut TurhanKKTC Yurttaşlık Hukukunda Yurttaşlığın KazanılmasıAnkara, 2001
Prof. Dr. Turgut TurhanMilletlerarası Sözleşmelerde Yabancı Para KayıtlarıAnkara, 1996
Prof. Dr. Turgut TurhanPolis İçin Devletler Özel Hukuku MevzuatıAnkara, 1995
Prof. Dr. Turgut TurhanHaksız Fiilden Doğan Kanunlar İhtilâfı Alanında İka Yeri KuralıAnkara, 1989
Prof. Dr. Şükran Ertürk

İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Pratik Çalışmaları (6. Baskı)

Ankara, 2018

 

Prof. Dr. Şükran Ertürk

Uluslararası Belgeler ve Avrupa Birliği Direktifleri Işığında Çalışma Hayatımızda Kadın-Erkek Eşitliği

 

Ankara, 2008

Prof. Dr. Demet Özdamar, Prof. Dr. Şükran Ertürk, Prof. Dr. Ahmet Türk, Prof. Dr. Metin İkizler, Dr. Senar Çağıran, Dr. Senem Değer,

5253 Sayılı Dernekler Kanunu ve İlgili Mevzuat


 

Ankara, 2006

Prof. Dr. Şükran Ertürk

İş İlişkisinde Temel Haklar


Ankara, 2002
Prof. Dr. Şükran Ertürkİş Mücadelesinde Denge İlkesiİzmir, 1999
Doç. Dr. Hacer Soykan AdaoğluAB Hukuku – Uluslararası Hukuk İlişkisi Uluslararası Hukukun AB Hukukundaki Yeri ve Uygulanmasına Genel Bir Bakış

Ankara, 2018

Doç. Dr. Hacer Soykan AdaoğluAvrupa Topluluğu Hukukunun Üye Ülkelerde Uygulanmasında Ulusal Mahkemeler ve Avrupa Toplulukları Adalet Divanı İlişkisi

 

Ankara, 2006

Doç. Dr. Arzu AlibabaVatandaşlık Hakkı ve Vatandaşlığın Kazanılmasında ve Kaybında İnsan HaklarıAnkara, 2021
Doç. Dr. Arzu AlibabaThe Establishment of the International Criminal Court – Origins, Establishment   Process, Implications, Controversies

Almanya, 2010

Yrd. Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğluCeza Muhakemesi Hukuku Çalışma KitabıLefkoşa, 2013
Yrd. Doç. Dr. Pervin Aksoy İpekçioğluTürk Ceza Hukukunda TeşebbüsAnkara, 2009
Yrd. Doç. Dr. Nazime BeysanHak Kavramının Hukuk Felsefesi Açısından Analiziİstanbul, 2015
Yrd. Doç. Dr. Can AzerBilgi Edinme HakkıAnkara, 2010

 Doç. Dr. Demet Çelik Ulusoy

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Kişisel Verilerin Korunması Hukuku Avrupa Birliği Hukukuyla Karşılaştırmalı


Ankara, 2021

Doç. Dr. Demet Çelik UlusoyFederal Sistemlerde Yetki Paylaşımı ve Yetki Uyuşmazlıklarının Yargısal Çözümüİstanbul, 2018
Yrd. Doç. Dr. Emine Koçano RodosluRücu HakkıAnkara, 2016
Yrd. Doç. Dr. Bezar Eylem EkinciAnayasa Hukuku Açısından Yüksek Yargı KurullarıAnkara, 2019
Yrd. Doç. Dr. Hakan BilgeçAnonim Şirketlerde Oy Hakkında İmtiyazAnkara, 2017

DAÜ Web Siteleri