Skip Navigation LinksAydogan-Ozman

Aydogan Ozman

 

Prof. Dr. Aydoğan Özman

1939-2006


Prof. Dr. Aydoğan ÖZMAN anısına…


 

Prof.  Dr. AYDOĞAN ÖZMAN'IN ÖZGEÇMİŞİ

(1939-2006) KİŞİSEL BİLGİLER

Adı ve Soyadı      : Aydoğan ÖZMAN
Doğum Tarihi      :1939
DoğumYeri          : Istanbul
Medeni Durumu : Evli (1963), iki çocuklu (1965, 1971)

EĞİTİM/AKADEMİK DERECELER

1989- Profesör, Devletler Umumi Hukuku.

1976-1989 Doçent, Devletler Umumi Hukuku.

1970 La  Haye  Devletler  Hukuku  Akademisi,  İnceleme  ve Araştırma Merkezi, Araştırma Sertifikası.

1962-1967 Ankara  Üniversitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Devletler  Umumi Hukuku Kürsüsü, Kamu Hukuku Doktora Derecesi.

1958-1962 Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Lisans.

1950-1958 Galatasaray Lisesi.

PROFESYONEL DENEYİM

2002- 2006 Çankaya  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi,  Kamu  Hukuku Anabilim Dalı, Profesör.

2001- 2002 Doğu  Akdeniz  Üniversitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Devletler Hukuku Anabilim Dalı, Profesör.

1989-2001 Ankara  Üniversitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Devletler  Hukuku Anabilim Dalı, Profesör.

1975-1989 Ankara  Üniversitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Devletler  Umumi Hukuku Anabilim Dalı/Kürsüsü, Doçent.

1980-1981 University of Virginia, Law School, Fulbright Scholar.

1962-1976 Ankara  Üniversitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Devletler  Umumi Hukuku Kürsüsü, Asistan.

1970 La Haye Devletler Hukuku Akademisi Kursları ile Devletler Hukuku  İnceleme  ve  Araştırma  Merkezi  Çalışmalarına Katılım.

1970 La  Haye  Devletler  Hukuku  Akademisi  IV.  Dönem  Dış Kurslarına Katılım (Tahran).

1966- 1969 Aix-  Marseille  Universitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Misafir Asistan.

MİSAFİR ÖĞRETİM ÜYELİĞİ

1999-2000 Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1998-2000 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.

1991-1993 Orda Doğu Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü.

1985-1993 Orda  Doğu  Teknik  Üniversitesi,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü.

1979-1980 Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.

1979-1980 Orda  Doğu  Teknik  Üniversitesi,  İktisadi  ve  İdari  Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümü.

1981-1982 Dokuz Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi.

1977-1979 Gazi  Üniversitesi,  Gazetecilik  ve  Halklar  İlişkiler  Yüksek Okulu.

İDARİ GÖREVLER (ÜNİVERSİTE)

2002-2006 Çankaya  Üniversitesi, Hukuk  Fakültesi,  Kamu  Hukuku Bölümü, Başkan.

2000-2002 Doğu Akdeniz Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Dekan.

1998-2000 Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Dekan Yardımcısı.

1998-2000 Üniversitelerarası Kurul, Ankara Üniversitesi Temsilcisi.

1998-2000 Ankara Üniversitesi, Senato Üyesi.

1998-2000 Ankara  Üniversitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Yayın  Kurulu Başkanı.

1996-1998 Doğu  Akdeniz  Üniversitesi,  Hukuk  Fakültesi,  Kurucu Dekan.

BÜROKRATİK GÖREVLER

1997 Dışişleri Bakanlığı, Hukuk Müşaviri

1994-1995 Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Müsteşar.

1993-1994 Başbakanlık, Denizcilik Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı.

1986-1992 Ulaştırma Bakanlığı, Deniz Ulaştırması Genel Müdürü.

1986 Başbakanlık, Deniz İşleri Başkanlığı, Başkan.

1987-1990 OECD Deniz  Taşımacılığı Komitesi Çalışma Grubu (Maritime Transport Committee/Working Group), Başkan.

1982-1986 Başbakanlık,  Denizcilik  Müsteşarlığı,  Uluslararası  İlişkiler Dairesi, Daire Başkanı ve Hukuk Müşaviri.

ESERLER KİTAPLAR

A.  Türkçe

1.  Deniz  Hukuku  I,  Kaynaklar,  Kişiler,  Nesneler,  Ulusal  Deniz  Alanları,(Turhan Kitabevi, Ankara 2006), XXIII+465 s.

2.  Uluslararası  İlişkiler  (Ders  Notları),  (Ankara  1977),  XI+130  s.(MetinTeksirdir).

3.  Devletler  Hukukunda  Müeyyide,  (Ankara  1974),  VIII+411  s.  (Metin Teksirdir).

4.  Milletlerarası Andlaşmalarda Çekinceler, (Ankara 1970), XI+ 128 s.

5. İnsan Hakları ile İllgili Temel Metinler, (Ankara 1967), XV+345 s.

B.  Fransızca

Les Organizations Régionales en Asie du Sud-Est, (Ankara 1970), VII+94 s.

MAKALELER

C.  Türkçe

1.  "Lozan  Andlaşmalarında Ege  Adalarının  Hukuki  Statüsü",  Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. XLIII (1988), s. 197-206.

2.  "Ege  Kıta  Sahanlığı  Sorunu",  Ankara  Üniversitesi  Siyasal  Bilgiler Fakültesi Dergisi, C. XLIII (1988), s. 173-182.

3.  "Deniz Taşımacılığında Uluslararası Kuruluşlar (UNCTAD ve OECD)", Ankara, 1986, 20 s.

4.  "Deniz Hukukunda Yeni Gelişmeler", Ege'de Deniz Sorunları Semineri, (Ankara 1986), s. 10-27.

5.  "Avrupa  İnsan  Hakları  Divanı'nın  1980  Yılında  Verdiği  Kararlar", Ankara Üniversites, Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXXVIII (1980), s. 95- 116.

6. "Avrupa  İnsan  Hakları  Divanı'nın  1979  Yılında  Verdiği  Kararlar", Ankara Üniversitesi  Hukuk Fakültesi  Dergisi,  C.  XXXVII  (1979),  s.121-146.

7.  "Avrupa  İnsan  Hakları  Divanı'nın  1978  Yılında  Verdiği   Kararlar",Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXXVI (1978), s. 195-218.

8.  "İşçilerin  Serbest  Hareketi;  Kısım  I:  AET  Yönünden  Bir  İnceleme", (Fransızca  Özetle  Birlikte),  Uluslararası  Çalışma  Teşkilatı;  Göçmen

İşçilere  Rehberlik  Projesi;  Haber  Bülteni,  No.  3  (Aralık  1977),  s.  1-4; "Kısım II: Türkiye Yönünden Bir İnceleme", (Aynı Bülten) No. 4 (Ocak 1978), s. 1-6.

9.  "Devletlerin Egemenliği ve Milletlerarası Teşekküller", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXII (1965), s. 98-158.

10. "Milletlerarası  Memurlar",  Ernst E. Hirsch'e Armağan, (Ankara 1964), s. 74-130.

D.  Fransızca

1. "Le  Probleme  de  I'interprétation  des  Réserves  a  la  Lumière  de  la Convention  de  Vienne  sur  le  Droit  des  Traités",  Ankara  Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXVII (1970), s. 71-96.

2.  "Les Réserves aux Traités (Résumé du Livre)", Ankara 1970, 22 s.

E.  İngilizce

1.  "Safety in the Black Sea and Passage Through the Bosphorus", London: Lloyd's of London Press (1995), 22 p.

2.  "The  Legal  System  of  Turkey",  (Doç.  Dr.  Lale  Sirmen'le  Birlikte), Modern Legal Systems Cyclopedia; Middle East, Vol. 5 (Buffalo, New York, 1985), pp. 600-636.

3.  "Turkey  and  the  ILO",  The  Impact  of  International  Organisations  on Legal and Institutional Change in the Developing Countries (New York; International Legal Center, 1977), pp. 255-275.

4.  "Turkey and the World Bank", The Impact of International Organisations  on  Legal  and  Institutional  Change  in  the  Developing Countries (New York; International Legal Center, 1977), pp. 151-183

ÇEVİRİLER

F.  İngilizce'den

1.  Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı), (İstanbul, Aralık 1984), XXXII+ 257 s.

2. Lord  Justice  DIPLOCK:  "Ulusal  ve  Uluslararası  Hukuk  Sistemlerinin Gelişmesi", Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XXXVIII (1980), s. 132-148.

G.  Fransızca'dan

1.  Yves  DERAINES:  "Milletlerarası  Ticaret  Odası  Hakemlerinin  Uluslar arası  Sözleşmeler  Hukukunun  Yaratılmasına  Katkıları",  Banka  ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. IX (Haziran 1978), s. 819-832.

2.  Eugen  GERSTENMAIER:  "NATO'nun  Islahı  ve  Hür  Dünya'nın Güvenlik  Sistemi",  Ankara  Üniversitesi  Hukuk  Fakültesi  Dergisi,  C. XXI (1965), s. 123-134.

KONFERANS VE SEMİNERLER

Gerek  akademik,  gerek  Bürokratik  görevler  çerçevesinde  ulusal  ve uluslararası  düzeyde  çeşitli  konferans,  panel  ve  seninerlere  katılım   ve sunuşlar; resmi toplantılarda Türk Heyeti Başkanlığı.

VERİLEN DERSLER

Lisans Düzeyinde:

Devletler  Umumi  Hukuku,  Uluslararası  Deniz  Hukuku,  Uluslararası Örgütler,  Uluslararası  İlişkiler,  Hukuk  Başlangıcı,  Anayasa  Hukuku

(Genel  Esaslar),  Kamu  Hukuku,  Atatürk  İlkeleri  ve  İnkilap  Tarihi, International Law I-II, International Organizations I-II.

Yüksek Lisans ve Doktora Düzeyinde:

Devletler  Umumi  Hukuku,  Deniz  Hukuku,  Türkiye'nin  Deniz  Sorunları, Uluslararası  Kuruluşlar,  Uluslararası  Uyuşmazlıkların  Barışçı  Yollarla Çözümü, Law of the Sea.

MESLEKİ KURUMLARA ve DERNEKLERE ÜYELİKLER

1992- Piri Reis Vakfı (Kurucu Üye).

1970- Association of Attenders and Alumni of the Hague Academy of International Law.

1966- Ankara Barosu.

1958- Ankara Galatasaraylılar Birliği.

  YABANCI DİLLER 

Fransızca Çok İyi

İngilizce Çok İyi
DAÜ Web Siteleri