Skip Navigation LinksNews
Tüm Haberleri Göster

DAÜ Hukuk Fakültesi'nde Ceza Hukuku Üzerine Seminer Gerçekleştirildi

DAÜ Hukuk Fakültesi
Yayınlanma Tarihi: 12 Haziran 2015, Cuma

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi tarafından Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi 3. ve 4. sınıf öğrencilerine yönelik olarak, geçtiğimiz günlerde Ceza Muhakemesi Kanunu Uygulamaları Eğitim Semineri gerçekleştirildi.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi'nin avukatlara yönelik meslek içi eğitim semineri olarak düzenlemekte olduğu böyle bir eğitim, ilk kez Hukuk Fakültesi öğrencilerine verildi.

Türkiye Barolar Birliği Eğitim Merkezi Yürütme Kurulu Üyesi Avukat Rifat Çulha, Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı ve DAÜ Hukuk Fakültesi yarı zamanlı öğretim üyelerinden Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu ile Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Asiye Selcen Ataç'ın eğitimci olarak katkı koyduğu seminer, Prof. Dr. Mehmet Tahiroğlu Salonu'nda iki oturum halinde gerçekleştirildi.

Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitim Semineri'nde özellikle savunma makamı üzerinde durularak, öğrencilere uygulamadan bilgiler verildi. Seminerde, ceza muhakemesi hukuku bakımından Mart 2014 tarihli ve özellikle koruma tedbirleri bakımından getirilen yeni düzenlemelerle ilgili açıklamalar yapıldı. Bu açıklamaların yanı sıra, Türk hukukunda bazı kanuni düzenlemelerdeki sorunlar hem teorik hem pratik perspektiften öğrencilere aktarılarak, bu konulara ilişkin farklı görüşler Yargıtay kararları eşliğinde ortaya konuldu. Ayrıca seminerde ceza muhakemesinde müdafiin (sanık avukatının) rolü, görev ve yetkileri, müdafiin uyması gereken etik davranış ilkeleri üzerinde de durularak uygulamaya dayalı çeşitli mesleki "püf noktaları" aktarıldı.

Ceza Muhakemesi Kanunu Eğitim Semineri'ne katılan öğrencilere Türkiye Barolar Birliği tarafından Katılım Belgesi de verildi.