Skip Navigation LinksAnnouncements
Tüm Duyurular

TÜM ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE,

Yayınlanma Tarihi: 21 Ekim 2021, Perşembe

"KKTC Bakanlar Kurulunun 21.06.2021 tarih ve E.S.(K-I)801-2021 sayılı kararı uyarınca KKTC'deki Üniversitelerde 2021-2022 Akademik yılı Güz Dönemi için yüz yüze eğitim modeli uygulamasına yönelik bir dizi kararlar üretmiştir. Bu doğrultuda öğrencilerimizin aşağıdaki konulara dikkat etmesi önemlidir: 

  • 2021-2022 öğretim yılı Güz Dönemi mezunları Bakanlık tarafından yürütülecek diploma onay işlemlerinde ilgili diploma, transkript vb. belgelerle birlikte öğrenciye ait güncel muhaceret belgesi ve adaya giriş-çıkış dökümlerinin ibraz edilmesi gerekmektedir. 

 

  • Şubat 2022 tarihinden başlamak üzere KKTC uyruklu öğrenciler dışında, diploma onay işlemlerinde öğrencilerin güncel muhaceret izin belgelerinin ve adaya giriş-çıkış dökümlerinin de istenilen belgelere eklenmesi gerekmektedir. 

 

  • GÜNCEL MUHACERET İZİN BELGESİ VE ADAYA GİRİŞ-ÇIKIŞ DÖKÜMLERİ İBRAZ EDİLMEDİĞİ TAKDİRDE DİPLOMALARIN ONAY İŞLEMİ GERÇEKLEŞTİRİLMEYECEKTİR."

DAÜ Web Siteleri